Προϊόντα


Ξύλο - Ένα Θαυμάσιο Υλικό

Το ξύλο αποτέλεσε και αποτελεί πρώτη ύλη για τον άνθρωπο από την στιγμή της εμφάνισης του στη γή .

Με αυτό κατασκεύασε τα πρώτα του όπλα για να αμυνθεί, τα εργαλεία του, την κατοικία του για να προστατευθεί από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το χρησιμοποίησε σαν καύσιμο υλικό για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει.

Με το πέρας των χρόνων και κυρίως με την τεχνολογική εξέλιξη, ο αριθμός των προϊόντων που παράγονται από το ξύλο είτε με απλή είτε με μηχανική ή πολύπλοκη χημική μεταποίηση αυξάνεται ολοένα και περισσότερα. Έφτασε λοιπόν σήμερα να παράγονται από ξύλο πάνω από δύο χιλιάδες προϊόντα.

Το ξύλο είναι η πιο σημαντική ανανεώσιμη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό. Σε θεωρητική βάση, από το ξύλο μπορούν να προέλθουν όλα εκείνα τα προϊόντα που προέρχονται και από το πετρέλαιο.


Ωστόσο σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο όπως π.χ Αφρική, Ασία, το ξύλο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως η κύρια θερμαντική ύλη, κυρίως ως καυσόξυλο. Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της παγκόσμιας παραγωγής ξύλου από τα δάση της Γης χρησιμεύει στις μέρες μας ως καύσιμη ύλη.

Η γνώση των ιδιοτήτων του ξύλου κρίνεται απαραίτητη τόσο από επιστημονική όσο και από πρακτική άποψη. Και αυτό γιατί ή όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση των ιδιοτήτων του ξύλου δίνει την δυνατότητα κατανόησης της συμπεριφοράς αυτού.

Η επιλογή του κατάλληλου είδους ξύλου για την κάθε κατασκευή απαιτεί και προϋποθέτει την γνώση των ιδιοτήτων αυτού.

Ξυλεία

Κ/πλακε - MDF

Deck Εξωτερικού Χώρου

Είδη Κήπου

Πατώματα

Μελαμίνες

Πάγκοι Κουζίνας

Ντουλάπες

Κουζίνες

Πόρτες

Υλικά Επιπλοποιίας

Υαλοπίνακες

  1 εώς 12  

Προδιαγραφές – Ποιότητα του Ξύλου και των προϊόντων του

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της ποιότητας έχει εισβάλει σε κάθε δραστηριότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων των επιχειρήσεων που προσπαθούν συστηματικά να διατηρήσουν και να μεγαλώσουν το μερίδιο της αγοράς των προϊόντων τους, στο έντονο παιχνίδι του εσωτερικού και διεθνούς ανταγωνισμού.

Η ποιότητα είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης και αναφέρεται, κυρίως στα χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ή που ικανοποιούν πλήρως τις προσδοκίες του πελάτη.

Η εξασφάλιση της ποιότητας ενός προϊόντος προϋποθέτει την υιοθέτηση, εισαγωγή και εφαρμογή από την επιχείρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται αρχικά στις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, στη συνέχεια στην παραγωγική διαδικασία και τέλος στα ίδια τα τελικά προϊόντα.

Εξαιτίας, της μεγάλης ποικιλίας παραγόμενων προϊόντων και των διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής, η τυποποίηση είναι δύσκολη και οι επιχειρήσεις επίπλων είναι συνήθως εντάσεως εργασίας. Για τους λόγους αυτούς είναι σχετικά δύσκολος ο καθορισμός της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων επίπλου.

Powered by dclick.gr