Μασίφ


Είναι το ενιαίας δομής ξύλινο δάπεδο το οποίο τοποθετείται είτε καρφωτό είτε κολλητό.

Μπορεί να αναφέρεται σε ξύλο δρυός, iroko, merbau, κτλ.

Πάτωμα κολλητό είναι είτε το ενιαίας δομής ξύλινο δάπεδο είτε το προλουστραρισμένο ξύλινο δάπεδο το οποίο τοποθετείται με κόλλα δύο συστατικών πάνω στην υποδομή.

Πάτωμα κολλητό είναι είτε το ενιαίας δομής ξύλινο δάπεδο είτε το προλουστραρισμένο ξύλινο δάπεδο το οποίο τοποθετείται με κόλλα δύο συστατικών πάνω στην υποδομή.

← ←
Πατώματα

 

MASTWOOD DOUSIE

MASTWOOD IROKO

MASTWOOD MERBAU

MASTWOOD ΔΡΥΣ ΦΑΡΔΥΒΕΝΟΣ

MASTWOOD ΔΡΥΣ ΙΣΟΒΕΝΟ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ

MASTWOOD OLIVE

MASTWOOD PADOUK

MASTWOOD TEAK

MASTWOOD WENGE

  1 εώς 9  
Powered by dclick.gr